העמותה שואפת למציאות בה הקולינאריה הישראלית זוכה להכרה ציבורית ורשמית כמבטאת, מזינה ומשמרת  ערכים חברתיים, היסטוריים ואסתטיים הנובעים מן המסורות התרבותיות של תושבי הארץ ומן הסביבה הטבעית בה הם חיים, ומקבלת, על בסיס הכרה זו, מקום הולם במסגרת המדיניות והתשתית החינוכית-תרבותית של מדינת ישראל.

הרקע להקמת העמותה

הבישול מהווה נדבך מרכזי של תרבותנו. בישראל יוצאים לאור מדי שנה כ-75 ספרי בישול חדשים; ערוץ האוכל המוקדש לבישול על היבטיו השונים רושם עלייה מתמדת במספר מנוייו ותחרות הבישול מאסטר-שף השיגה בכל אחת משתי העונות בהן שודרה עד כה נתוני רייטינג העולים על כל תכנית אחרת ששודרה אי פעם בטלביזיה הישראלית.

אולם על אף עובדות אלו לא זכתה עד היום הקולינאריה למקום הולם במרחב התרבותי הרשמי שלנו. תחומי תרבות אחרים כמו אומנות פלסטית, היסטוריה, טבע, מדע וארכיאולוגיה נתפשים כראויים להתבוננות אינטלקטואלית במסגרת מוזיאונים המציגים את הקשריהם התרבותיים וההיסטוריים הרחבים ומאפשרים למבקרים מידה של רפלקסיה לגבי מקומם של מושגים, דפוסים וחפצים שונים בחייהם שלהם. הקולינאריה, לעומת זאת, נותרה עד כה במידה רבה במימד הצרכני בלבד כתחום ידע יישומי שמטרתו שיווקית וצרכנית.

בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה מואצת של טיולים קולינאריים, סדנאות לטעימת יינות, קורסים לבישול עלי, ותערוכות הקשורות באוכל ובבישול המוצגות בגלריות ובמוזיאונים לאומנות. מיזמים אלו, על אף שהם עומדים על פי רוב בפני עצמם ללא מרכז המקשר אותם אל קונטקסט קולינארי רחב, מעידים על צורך גובר והולך בקרב הציבור למסגרות בהן מטופלת הקולינאריה באופן מעמיק ומתוחכם יותר. על רקע צורך זה, וכדי לתת לו מענה הולם, נוסדה העמותה הישראלית לתרבות קולינארית.


החזון שלנו

העמותה שואפת למציאות בה הקולינאריה הישראלית זוכה להכרה ציבורית ורשמית כמבטאת, מזינה ומשמרת  ערכים חברתיים, היסטוריים ואסתטיים הנובעים מן המסורות התרבותיות של תושבי הארץ ומן הסביבה הטבעית בה הם חיים, ומקבלת, על בסיס הכרה זו, מקום הולם במסגרת המדיניות והתשתית החינוכית-תרבותית של מדינת ישראל.

המטרות שלנו

העמותה שמה לה למטרה להעמיק את ההיכרות הציבורית עם מימדיה ורבדיה השונים של הקולינריה הישראלית ולבססה כמרכיב מרכזי במרחב התרבותי בישראל. לצורך זה תפעל העמותה בשני מימדים מרכזיים:

מחקר – העמותה תעודד פעילות מחקרית בתחום הגסטרונומי-קולינרי על מימדיו השונים: (א) בתי הגידול הטבעיים של התוצרת החקלאית בישראל והדרכים לפיתוחם, שימורם וניצולם עבור תעשיית המזון; (ב) תהליכי העיבוד של תוצרת חקלאית ותעשייתית עבור תעשיית המזון הישראלית; (ג) שיטות וטכנולוגיות של בישול נפוצות בישראל; (ד) תרבות ההגשה והאכילה במרחב הפרטי והציבורי בישראל; (ה) המורשת הקולינרית של קבוצות שונות בחברה הישראלית לדורותיהן.

חינוך – העמותה תקדם פעילות חינוכית-ציבורית בתחום הגסטרונומי-קולינרי ובכלל זה: (א) קיום הרצאות, כנסים, סדנאות וימי עיון בנושאים קולינריים; (ב) הפקת והצגת פרסומים ומיצגים חינוכיים בנושאי קולינריה ותזונה.

העמותה תפעל להקמתו של מוזיאון הקולינאריה הישראלי אשר במסגרתו תתקיים פעילות בשני המימדים הללו.

תקנון העמותה

ניתן לקרוא בקישור הזה  את התקנון התקף של העמותה.