העמותה שואפת למציאות בה הקולינאריה הישראלית זוכה להכרה ציבורית ורשמית כמבטאת, מזינה ומשמרת ערכים חברתיים, היסטוריים ואסתטיים הנובעים מן המסורות התרבותיות של תושבי הארץ ומן הסביבה הטבעית בה הם חיים, ומקבלת, על בסיס הכרה זו, מקום הולם במסגרת המדיניות והתשתית החינוכית-תרבותית של מדינת ישראל.

אוכל ותרבות: לרציניים בלבד


בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה מואצת של טיולים קולינאריים, סדנאות לטעימת יינות, קורסים לבישול עלי, ותערוכות הקשורות באוכל ובבישול המוצגות בגלריות ובמוזיאונים לאומנות. מיזמים אלו, על אף שהם עומדים על פי רוב בפני עצמם ללא מרכז המקשר אותם אל קונטקסט קולינארי רחב, מעידים על צורך גובר והולך בקרב הציבור למסגרות בהן מטופלת הקולינאריה באופן מעמיק ומתוחכם יותר. על רקע צורך זה, וכדי לתת לו מענה הולם, נוסדה העמותה הישראלית לתרבות קולינארית.
בית לקולינאריה הישראלית

אוכלוסייתה של ישראל מורכבת ממגוון רחב מאוד של קבוצות אתניות והמטבח הוא המקום בו באה רב-תרבותיות זו לביטוי באופן המובהק ביותר.  הססגוניות הקולינארית הזו לא רק שאינה מהווה גורם למתחים ולסכסוכים אלא נתפשת בעיני רבים כמאחדת ומעשירה את המרחב הציבורי בישראל. מן הראוי, אם כן, כי לקולינאריה הישראלית יהיה בית משלה שבו יתועדו, יישמרו ויוצגו לציבור מסורותיה המגוונות. לשם כך יזמה העמותה את הקמת מוזיאון הקולינאריה הישראלית.
שף, אנתרופולוג ויזם נכנסים לחדר...

העמותה היא מפעל משותף של אוהבי בישול ואוכל המגיעים מתחומי ידע שונים. יש בינינו היסטוריונים, אנתרופולוגים וסוציולוגים של אוכל, שפים ויועצים קולינאריים, מעצבים בתחום הגסטרונומיה, תזונאים ויזמים. העמותה מקדמת בברכה חברים חדשים אשר מעוניינים לתרום מן הידע והניסיון שלהם לקידום מטרותיה.